Naša návšteva v galérií Dominika Skuteckého

Počas prijímacej skúšky na naše gymnázium dňa 13. mája sme navštívili galériu D. Skuteckého spolu s pani učiteľkou Borisenkovou. Stretli sme sa ráno 8.30 na Námestí slobody a následne sme sa vybrali na výstavu. Po príchode nás uvítali dve milé dámy a rozdelili nás do dvoch skupín. Náš program začal prehliadkou obrazov v jednej z častí galérie. Potom sme dostali papiere, kde boli pre nás pripravené rôzne zaujímavé úlohy. Môžem spomenúť napríklad úlohu, v ktorej sme mali hľadať kedy bol daný obraz namaľovaný alebo sme dostali len časť z obrazu a podľa nej sme mali napísať jeho názov. Po týchto aktivitách sme sa posadali a vypočuli sme si niečo zo života a tiež tvorby Dominika Skuteckého. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých faktov, ktoré by možno prekvapili aj Vás. Dominik Skutecký nebol Banskobystričan, presťahoval sa do Banskej Bystrice kvôli láske svojho života, s ktorou mal aj tri krásne deti. Najznámejší obraz s názvom Trh v Banskej Bystrici z roku 1889 bol venovaný jeho žene a deťom, ktorí sú súčasťou tohto diela. Po výklade o našom slovenskom maliarovi sme sa presunuli do ďalšej z častí galérie. Tam sme sa dozvedeli príbeh ako chlapec z rodiny D. Skuteckého objavil jeho ateliér, ktorý celý voňal ako vedro farby. Mali sme možnosť aj pričuchnúť k fľaške s arómou tejto starej farby, čo nás ešte viac ponorilo do atmosféry príbehu. Naším posledným bodom programu bola miestnosť s podsedákmi, kde sme sa zahrali hru s názvom Časová os. Išlo o to, že sme si mali vytiahnuť jednu kartičku, kde bola nejaká významná udalosť z minulosti a našou úlohou bolo povedať roky, v ktorých sa udalosť uskutočnila. Následne sme sa rozlúčili a poďakovali za príjemne prežité dopoludnie.

Autor: Nikola Kubove 1.B.

Foto: Ema Krstičevič 1.B.