Naša návšteva zážitkového centra vedy Aurelium

Dňa 21.02. 2020 sa uskutočnil výlet do Bratislavy za účelom návštevy zážitkového centra vedy Aurelium za účasti riaditeľa spoločnosti Rosatom – Stredná Európa S.V.Margelova a zamestnancov spoločnosti Rusatom – Medzinárodná sieť. Po príchode do centra nás čakalo občerstvenie a hlavne veľa zábavy. Usadili sme sa na tribúne, kde sme mohli vidieť fascinujúcu laserovú show. Po tejto show nás čakali prednášky profesora MIFI (Moskovského inštitútu fyzikálneho inžinierstva) E. G. Kulikova „Neenergetické využitie atómových technológií: medicína, priemysel, potravinárske výrobky“ na ktorých sme si vypočuli veľa zaujímavých vecí o jadrovej fyzike v reálnom živote a aj o tom, že radiácia sa vlastne nachádza všade okolo nás a odovzdali sa knihy pre naše gymnázium z matematiky a fyziky. Neskôr sa k nám prihovorila riaditeľka RCVK v Bratislave I. N. Kuznecovová, ktorá nám porozprávala o možnosti bezplatne študovať vysokú školu v Rusku. Po tomto seminári sme mali možnosť pozrieť si všetky exponáty v centre Aurelium.

Autor: Martina Bullová II.A

Foto: Šimon Ďuriančik II.B