Žiaci triedy 2.A získali prvenstvo v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže a postupujú do krajského kola.

V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti
všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na
Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee.

Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov.
V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi stali žiaci našej školy, gratulujeme triede: 2.A,
ktorú vedie p. uč. Šivecová. Žiaci získali prvenstvo vďaka tomu, že v súťažnom období 20.10. – 29.10.2021
nahrali denne v priemere 618 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka.
Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok.
Vďaka tomu, že podali skvelý výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postupujú do krajského kola,
ktoré začína 3.11. a končí 12.11.2021.

Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou
až do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu.

Stránka aplikácie: www.wocabee.app
Stránka súťaže/šampionátu: www.wocabee.app/sutaz