Naše gymnázium sa stalo partnerom súťaže Zenit

Prešlo už takmer pol roka, odkedy sme sa začali prezentovať medzi širokou verejnosťou. Počas našich prezentácií sme veľa vysvetľovali, diskutovali, snažili sa Vám priniesť maximum informácií o našej škole, našich zámeroch, našich plánoch do budúcnosti. Mnohí sa nás pýtali „ste noví, nemáte žiadne referencie“. Nuž, odpoveď je jednoduchá. Je pravda, že nemáme žiadne referencie a verte, že už sa nevieme dočkať, kedy otvoríme naše brány a od samého začiatku budeme robiť všetko preto, aby našou naj referenciou boli naši žiaci a ich úspechy.

Kým sa dočkáme tohto stavu, našou najlepšou referenciou je podpis Memoranda o spolupráci medzi našim gymnáziom a UMB. Obidve strany týmto Memorandom prezentujú svoj cieľ inovatívneho partnerstva medzi vysokou a strednou školou. Predsa sami uznáte, že rektor Univerzity Mateja Bela by neriskoval reputáciu školy keby nevedel, že sa spája s niekým perspektívnym a kvalitným.

Ďalšou referenciou, ktorú vieme poskytnúť je, že sme sa stali partnerom súťaže Zenit v programovaní kategória Grafik. Uvedenú súťaž vypisuje Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR a organizáciou jej 34. ročníka je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV. Naši zástupcovia sa zúčastnia na vyhodnotení a odvzdajú ceny víťazom celoštátneho kola konaného tento rok v termíne 20.-22. marca v Dolnom Kubíne. Pevne veríme, že na budúci rok sa úspešne umiestnia v tejto súťaži aj naši žiaci.

web stránka súťaže: http://zenit.svsbb.sk/grafik?token=1520448901

facebook súťaže: https://www.facebook.com/ZENIT-Grafick%C3%BD-dizajn%C3%A9r-147065249363738/