Naši noví partneri v Moskve

V dňoch 11. – 14.12.2019 sa uskutočnila pracovná cesta generálneho manažéra Romana Murgaša a gestorky bilingválnej sekcie ruského jazyka Ally Borisenkovej do Moskvy. 
Účelom cesty bolo podpísanie trojstrannej dohody o spolupráci medzi Štátnym iInštitútom A.S. Puškina – Choroškoly a nášho gymnázia. 

Počas cesty sme navštívili Štátny inštitút A.S. Puškina, ktorý sa špecializuje na problematiku vzdelávania ruského jazyka a Choroškolu, ktorá je hodnotená ako najlepšie gymnázium v rámci Ruskej federácie. Na spoločných stretnutiach sme predstavili našu školu, odbory ktoré vyučujeme a predviedli prezentácie prác našich žiakov a pedagógov.
Táto cesta mala mimoriadny prínos tak ako pre nás, ako aj pre našich partnerov. Výsledkom podpísanej dohody, bude možnosť pre našich žiakov pokračovať v štúdiu ruského jazyka na prestížnej vysokej škole priamo v Moskve a čo sa týka Choroškoly, výsledkom podpísanej dohody bude príležitosť pre našich žiakov zažiť pobyt v najprestížnejšom ruskom gymnáziu v priebehu štúdia na našom gymnáziu.
Už teraz sa veľmi tešíme, kde nás podpísaná spolupráca dokáže posunúť v kvalite vzdelávania, nakoľko je dôležité spájať sa s najlepšími.