Naši žiaci majú možnosť študovať rok v zahraničí v rámci celého sveta

17.1.2020 na našej škole uskutočnila riaditeľka spoločnosti D&D Team pani Ing. Iveta Betušová prezentáciu spoločnosti, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním štúdia v zahraničí a jazykových poznávacích pobytov.

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 22. výročie svojho vzniku.  Spoločnosť sprostredkúva jazykové pobyty do takmer všetkých krajín sveta a pre všetky vekové kategórie. Dnes teda môžete v jej ponuke nájsť okrem Veľkej Británie aj Kanadu, USA, Maltu, Austráliu, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Francúzsko a ďalšie. Účastníci bývajú v hosťovských rodinách, kde majú možnosť zažiť a spoznať spôsob života danej krajiny, jej kultúru a hlavne komunikovať s danou rodinou, a tak sa zdokonaliť v komunikácii.

Veľkej popularite sa posledné roky tešia prázdninové pobyty pre deti a mládež , ktoré v sebe spájajú okrem výučby jazyka danej krajiny aj možnosť jeho praktického precvičenia pri poobedňajších aktivitách v medzinárodných kolektívoch. 

Veľmi žiadaným produktom sú ročné a polročné štúdia na stredných školách v zahraničí pre študentov vo veku od 15-18 rokov, ktorí majú možnosť získať okrem množstva priateľov aj nezabudnuteľné zážitky a spomienky na celý život a hlavne zdokonaliť sa v danom jazyku, nabrať odvahu, sebavedomie a samostatnosť.
Neoddeliteľnou súčasťou služieb je vybavovanie víz, leteniek, transferu, a poistenia pre každého účastníka.

Najdôležitejším prvkom našej školy je výchova úspešného absolventa. Preto sa snažíme rozširovať našim žiakom okruhy poznania a uvítame, ak sa rozhodnú skúsiť aj štúdium v zahraničí počas štúdia na našej škole.