Nedávne Vianoce nám priniesli krásny darček: 20.12.2024 k nám na Súkromné gymnázium Banskobystrické zavítala pani riaditeľka Abbey College z britského univerzitného mestečka Cambridge.

Návšteva to nebola náhodná, pani riaditeľka prišla osobne odovzdať šiestim žiakom našej školy (Amirah Abu Shareia, Patrick Cabánik, Michal Vlček, Marína Černeková, Adela Plavcová a Michaela Hajdenová) certifikáty za aktívnu účasť a ich prínos na medzinárodnej konferencii v Cambridge, ktorej sa zúčastnili v novembri.

Pri tejto príležitosti pani riaditeľka Dr. Ellen Hesse nadviazala ďalšiu spoluprácu s našou školou a poskytla študentom možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho projektu v Abbey College, pričom jedna z našich študentiek, Michaela Hajdenová, je horúcou kandidátkou na štúdium na tejto prestížnej britskej súkromnej škole.

Ďakujeme za príležitosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 😉