Tento rok sa tretiaci prvýkrát zúčastnili celosvetovej akcie s názvom Majstrovské triedy časticovej fyziky. Podujatie sa zameriava na prácu s doteraz najmenšími pozorovanými štruktúrami hmoty. Na žiakov čakal bohatý program plný prednášok s mladými slovenskými a českými fyzikmi. Dozvedeli sa nielen o moderných metódach skúmania zrážok častíc v svetovej organizácii pre jadrový výskum Cern, ale aj o tom, ako fyzici pracujú. O zaujímavé informácie priamo z výskumného centra na švajčiarsko-francúzskych hraniciach sa so žiakmi podelil aj  Michal Mereš, fyzik, ktorý pracuje na experimente Alice. Samozrejme, nezostalo iba pri teórii. Naši žiaci si mohli vyskúšať prácu teoretického fyzika aj na cvičení, kde analyzovali dáta zo zrážok častíc a hľadali napríklad Higgsov bozón. Bodkou za dňom stráveným s modernou fyzikou bola konferencia s vedcami pracujúcimi v Cerne a spolužiakmi z Veľkej Británie, Nemecka a Grécka, s ktorými na objave častíc spolupracovali.

Naši tretiaci neboli pasívni a aktívne sa zapájali do diskusií či už na prednáškach, alebo videokonferencii. Za svoju aktivitu boli dokonca odmenení vecnými cenami od katedry fyziky Univerzity Mateja Bela. Podujatie Masterclasses nebolo len o  vedcoch, ale aj o žiakoch, z ktorých by sa raz vedci stať mohli. My sme radi, že na našom gymnáziu sa nájdu žiaci, pre ktorých bádanie nie je cudzí pojem. Pevne veríme, že ich to motivuje k štartu vedeckej kariéry.