Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zverejňujeme dnes kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021. Prípadné Vaše otázky nám píšte na gympel@sukromnygympel.sk