V máji všetci naši maturanti úspešne ukončili svoje stredoškolské štúdium. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa konalo v priestoroch Ministri of Fun, kde sa zhromaždili rodiny, priatelia a učitelia, aby oslávili tento významný okamih. Ceremónia odovzdávania maturitných vysvedčení bola plná emotívnych okamihov. 

Triedni učitelia, pán riaditeľ aj samotní žiaci predniesli dojímavé príhovory, ktoré odrážali náročnosť a odhodlanie, s akými sa žiaci stretávali počas svojich štúdií. Prekvapenie, ktoré bolo súčasťou programu, dodalo podujatiu špeciálny nádych a vyvolalo mnohé úsmevy a slzy radosti. 

Sme nesmierne hrdí na našich úspešných absolventov a tešíme sa na ich budúce úspechy. S pevným základom, ktorý získali na našom gymnáziu, sme presvedčení, že budú pokračovať v dosahovaní vynikajúcich výsledkov aj na vysokých školách. 

Všetkým držíme palce na vysokých školách a veríme, že budú pokračovať v dosahovaní svojich cieľov s rovnakou odhodlanosťou ako to prejavili počas svojho štúdia na gymnáziu. 

Súkromné gymnázium Banskobystrické bude vždy stáť pri svojich absolventoch, pripravené podporovať ich na ceste k úspechu.