18.1.2024 organizovala naša škola 34. ročník okresného kola Olympiádu v nemeckom jazyku. Stretli sa tu žiaci z 11 škôl z Banskej Bystrice – základné školy, gymnázia, no aj odborné školy mali svoje zastúpenie. V jednotlivých kategóriách si mohli súťažiaci zmerať sily so svojimi rovesníkmi pred člemni komisií, ktorím chceme aj touto cestou poďakovať, že venovali svoj čas súťažiacim, ktorí mohli v pozitívnej a motivujúcej atmosfére odprezentovali svoje vedomosti z jazyka. Z každej kategórie postúpili dvaja žiaci do krajského kola olympiády, ktorá sa bude konať 15.2.2024 tiež v priestoroch našej školy. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov ako v krajskom kole olympiády, tak aj pri svojom štúdiu a v osobnom živote. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.