Čas tak rýchlo letí a nie je to klišé. Ani sa nám nechce veriť a naše gymnázium privítalo na začiatku školského roka svojich žiakov už piaty krát. Toto malé výročie bolo dôvodom urobiť otvorenie školského roka zase trochu inak. A tak sme sa zišli v najväčšom diskotékovom klube Ministry of Fun. Aj toho roku prijali naše pozvanie naši podporovatelia. Medzi inými ďakujeme aj touto cestou za podporu:

  • Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR a generálny riaditeľ AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.,
  • Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB
  • RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., dekanka Fakulty Prírodných vied UMB
  • Mgr. Lívia Nemcová PhD., prodekanka Pedagogickej fakulty UMB
  • Rudolf Latiak, výkonný riaditeľ Gamo a. s.
  • Ľubomír Tichý, riaditeľ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 

Pre žiakov, hostí a rodičov sme si pripravili program, ktorý trval asi 1,5 hodiny. Programom nás sprevádzal azda najznámejší Juraj súčasného show biznisu Juraj Kemka. Svojim vystúpením nás poctil Lukáš Latinák a spev sme počuli v podaní Reného Bošelu, pod ktorého taktovkou vystúpili aj niektorí naši žiaci v rámci záverečného prekvapenia a tým bola naša gymnaziálna hymna, na ktorú nám režisér posledného klipu IMT smile Robo Bošela urobil klip, v ktorom účinkujú naši žiaci a učitelia.

Keďže sme za tých päť rokov vyrástli na 300 žiakov, rodičia sa tento rok nezmestili priamo do Ministry a tak sme pre nich aj ostatných, ktorých naše otvorenie zaujalo, zabezpečili projekciu na veľkoplošnej obrazovke v SC Európa a súčasne sme vysielali live stream na našom webe.

Školský rok sme teda otvorili bombasticky a takto chceme pokračovať až do 30.6.2023, kedy sa opäť rozídeme na letné prázdniny.