Pozrite si nahrávku z online seminára s praktickými tipmi a radami ako sa správať bezpečne v online svete

 

Tlačová správa

 1. februára 2021 sa konal online seminár na tému „Bezpečnosť informácii v online svete“ pod vedením lektorov Pavla Dovičoviča a Borisa Mutinu, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok účastníkov. Obaja lektori sú odborníkmi na kybernetickú a informačnú bezpečnosť s bohatými skúsenosťami z praxe a s účastníkmi sa podelili o svoje cenné poznatky.

Obsahom seminára boli témy:

 • ŽIVOT V KYBERNETICKOM PRIESTORE
  • Nástrahy okolo nás | Máme sa báť? | Internet – Čo to vlastne je, ako to celé funguje | Ako sa bezpečne správať na internete
 • AKO BYŤ ONLINE A BEZPEČNE
 • Počítače, mobilné zariadenia – riziká používania | Smart zariadenia | WiFi – dobrý sluha, zlý pán | Free Wifi ≠ bezpečná WiFi | Ako zabezpečiť domácu WiFi
 • SOCIÁLNE INŽINIERSTVO
 • Čo to je a ako funguje sociálne inžinierstvo | Tipy, ako sa brániť
 • SOCIÁLNE SIETE
 • Náš virtuálny život v sieti | Riziká sociálnych sietí | Ako žiť bezpečne svoj virtuálny život
 • NAKUPUJEM ONLINE
 • E-shop = shop | Pozor na zlodejov | Nakupujeme bezpečne
 • BEZPEČNÝ EMAIL A HESLÁ
 • Hrozby v emailoch | Ako bezpečne komunikovať | Správa a zabezpečenie hesiel

Lektori na seminári predstavili nielen základné témy, ako napr. aké sú nástrahy internet, ale ponúkli účastníkom aj praktické tipy a návody ako sa brániť voči neželaným správam, smskám, či telefonátom, ako si dať pozor na phishing v e-mailoch, či aký antivírusový program je vhodnejší.

Veľmi podnetná a zaujímavá bol aj diskusia počas celého seminára, počas ktorej sa účastníci mohli pýtať lektorov otázky k téme, prípadne sa podeliť o skúsenosti s praktikami falošných profilov, vydieračských e-mailov, či pochybných obrázkov a hypertextových odkazov. Účastníci sa zaujímali aj o dvojfaktorovú autentifikáciu, bezpečnejšie alternatívy sociálnych sietí a používaných hesiel.

Celkovo sa online prenosu zúčastnilo 85+ poslucháčov z radov širokej verejnosti – profesionálni používatelia, stredoškolskí i vysokoškolskí pedagógovia, študenti VŠ a SŠ, začínajúci podnikatelia i podnikatelia v rámci malých a stredných firiem.

Partneri, ktorí, okrem Slovak Business Agency, podujatie podporili a zároveň poskytli svojim členom a priaznivcom možnosť bezplatnej účasti boli:

 • NEXTECH, Cybersec.sk portál, RobimeIT, TouchIT, Driving.digital
 • Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Aj Ty v IT, Fitcubator
 • Elkan, Excello
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium
 • Office zručnosti, SAPIE

Po skončení seminára bol účastníkom zaslaný krátky dotazník, ktorý vyplnilo viac ako 40 z nich. Prieskum ukázal, že o témy bezpečnosti je aj u širokej verejnosti veľký záujem a ľudia si čoraz viac uvedomujú potrebu budovania povedomia v tejto oblasti. Zástupcovia SME spoločností a profesionálnych užívateľov majú záujem o špecifikáciu odborných oblastí bezpečnosti, disponujú základnými znalosťami a chceli by jednotlivé témy ozrejmiť viac do hĺbky, priniesť ešte viac praktických príkladov a technických odporúčaní ako na bezpečnejšiu prácu. Kľúčová je pre nich zrozumiteľnosť, prehľadnosť a profesionálne spracovanie podávaných informácií s dôrazom na prax.

Účastníci boli vo veľkej miere spokojní s obsahom i priebehom seminára. Medzi najobľúbenejšie kapitoly patrili:

 • Bezpečný e-mail a heslá
 • Byť online a bezpečne
 • Nakupujem online
 • Nástrahy internetu

Veľká väčšina respondentov mala návrhy na ďalšie témy a navrhovala ešte detailnejšie a hlbšie informácie k jednotlivým problematikám ako napr.

 • Bezpečnosť sociálnych sietí
 • Šifrovanie mailov
 • Bezpečnosť smarthome riešení (útok z chladničky a pod.)
 • Zabezpečenie siete
 • Kyberšikana
 • Problematika cookies a nechcených reklám

Tú sú niektoré spätné väzby od respondentov:

„Prínosom bola sumarizácia rizík v kybernetickom priestore pre bežného používateľa.“

„Ocenila som zrozumiteľnosť“

„Prínosom seminára bolo veľa informácií a praktických rád, ktoré som už aplikovala pri zabezpečení či už mailov alebo účtov na sociálnych sieťach a ako sa správať a na čo si dávať pozor pri používaní internetu. Tak isto rady ako si vybrať bezpečný internetový obchod a čoho sa do budúcna vyvarovať. Ďakujem Vám, ten to seminár bol pre mňa veľkým prínosom a ešte jedno veľké poďakovanie patri obom lektorom za ich profesionálne vedenie seminára a zároveň zrozumiteľne odprezentované aj pre bežného človeka.“

„Najviac sa mi páčila časť o bezpečnosti a heslách.“

Nahrávka zo seminára je dostupná zdarma na webovom sídle spoločnosti https://qubitacademy.com/sk/bezpecnost-informacii-v-online-svete/ a bude dostupná aj cez webovú stránku Slovak Business Agency, keďže samotný obsah seminára má veľký potenciál zasiahnuť širšiu verejnosť a vzbudiť záujem o praktické uplatňovane základov bezpečnosti pri používaní mobilov, tabletov a počítačov.

Qubit Academy môžete sledovať na sociálnych sieťach FacebookLinkedin alebo sa prihláste na odber newslettra priamo do Vašej e-mailovej schránky a budete informovaní o ďalších podujatiach, workshopoch či školeniach.