Naši žiaci sa dnes zúčastnili prednášky a diskusie o tom, ako fungujú európske inštitúcie, prečo je dôležité ísť voliť a ako my osobne môžeme ovplyvniť dianie v našej krajine a v Európe. Prednášal nám p. Vladimír Müller, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Za organizáciu ďakujeme Europe Direct UMB.