Ekonomická olympiáda aj tento rok prilákala takmer 11 000 mladých ľudí a umožnila im získať uznanie a ocenenie za ich znalosti a schopnosti v oblasti ekonómie a financií. 7. ročník pre stredoškolákov vyvrcholil vo finálovom kole, ktoré sa konalo vo štvrtok 25. apríla 2024, v hoteli Devín v Bratislave.

Aj náš žiak Šimon postúpil do finále z druhého miesta v krajskom kole a tak sa celkovo umiestnil v top 30-tke úspešných riešiteľov ekonomickej olympiády začo sme naňho veľmi hrdí.

Ekonomická olympiáda poskytuje študentom výhody tým, že im umožňuje získavať nové poznatky z ekonomiky a potom ich uplatňovať v ich každodennom živote. Jej prínos sa tiež prejavuje v pracovnom prostredí, pretože účastníci majú možnosť rozvíjať svoje analytické a logické schopnosti prostredníctvom olympiády, čo je výhodné pre akúkoľvek profesiu. Okrem toho, Ekonomická olympiáda nie je prospešná len pre samotných študentov; aj pedagógovia môžu z nej ťažiť užitočné informácie.

Týmto spôsobom Ekonomická olympiáda nielen motivuje a podporuje mladých ľudí, ale tiež prispieva k zlepšeniu ekonomického vzdelávania v slovenských školách. Organizátorom Ekonomického olympiády na Slovensku je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Riaditeľka Ekonomickej olympiády, Katarína Ševčíková: „Finále Ekonomickej olympiády každý rok privíta 50tku bystrých mladých ľudí so záujmom o ekonomické otázky. Tieto mladé talenty spájame s odborníkmi, čím im umožňujeme čerpať vedomosti a cenné rady pre ich ďalší rozvoj. Teší nás, že každoročne zaznamenávame veľký záujem zo strany škôl o účasť v Ekonomickej olympiáde. Sme odhodlaní pokračovať v zlepšovaní ekonomickej a finančnej gramotnosti študentov na Slovensku a veríme, že Ekonomická olympiáda bude aj naďalej slúžiť ako platforma pre rozvoj ekonomického myslenia mladej generácie.”