RNDr. Tibor Maťaš – riaditeľ nášho gymnázia

RNDr. Tibor Maťaš – „Keď padneš úplne na dno je to veľká možnosť odraziť sa hore“

Bolo to pred viac ako 50-imi rokmi, keď sa začala moja cesta životom. Už v základnej škole sa začal prejavovať môj vzťah k výchove a vzdelávaniu. Rád som učiteľov kontroloval, opravoval ich, pýtal sa a diskutoval. Bola to však doba, keď takýto študent bol považovaný za rebelanta a hlavne nedisciplinovaného žiaka. No aj napriek týmto skúsenostiam som vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Už vtedy som presadzoval otvorenosť a diskusiu. Žiaka som považoval a dodnes považujem za partnera vo výchovno-vzdelávacom procese.

Celý svoj profesionálny život sa venujem školstvu a manažérskej práci na rôznych úrovniach riadenia:

  • vychovávateľ
  • učiteľ
  • zástupca riaditeľa
  • riaditeľ
  • prednosta krajského školského úradu
  • vedúci odboru školstva 
  • poradca riaditeľa Bratislavského samosprávneho kraja

Okrem toho som bol alebo ešte aj v súčasnosti som členom Slovenskej komory učiteľov, Sekcie vzdelávania a kultúry, Rady fondu pre začínajúcich pedagógov a Komisie pre morálne oceňovanie pedagógov.

Svoje skúsenosti s vyučovania som využil aj ako spoluautor knihy Finančná gramotnosť a recenzent pre učebnice Matematiky.

Získané vedomosti som neodovzdával len ako učiteľ ale aj ako lektor vzdelávacieho programu Riadenie škôl a školských zariadení.  

Svoje ambície som však využíval aj v iných oblastiach. V roku 1997 som založil spolu s bratom podnikateľskú spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť dodnes.  

Od roku 2001 do roku 2013 som bol predseda občianskeho združenia, ktoré implementovalo projekty a vzdelávacie aktivity zamerané na mládež: „Radšej športovať ako sa potulovať“ a „Mestská športová liga“. Tu som tiež viedol kurzy sebahodnotenia, sebapoznávania a motivácie. 

Svoje dlhoročné skúsenosti, vedomosti a znalosti chcem odovzdať v najnovšej výzve – 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu – nie len v matematike, ale hlavne v celkovej príprave na život.