Pred odchodom maturantov na akademický týždeň, počas ktorého sa intenzívne pripravujú na svoju skúšku dospelosti, si pripravili naši tretiaci rozlúčku. V rámci rozlúčky sa žiakom prihovoril pán riaditeľ, ktorí žiakom okrem úspešných maturít zaprial veľa úspechov aj v budúcnosti. Triedna učiteľka sa rozlúčila veľmi originálne a to básňou, ktorú si pre svoje zlatíčka pripravila.  Odznelo aj niekoľko príhovorov od tretiakov a toto je jeden z nich. Milí naši štvrtáci. Hovorí sa, že čas sa nedá zastaviť, a aj keď sa ho niekedy snažíme aspoň trošku spomaliť, a stále si nahovárame, že je ho ešte dosť, tak príde chvíľa, kedy jedna etapa života skončí, aby mohla začať nová. Ešte nedávno ste si vraveli „veď ešte 3 roky“   a zrazu je to tu.  4 roky plné zážitkov, radostí, ale aj starostí sa premieňajú na spomienky. No určite krásne spomienky, na ktoré nikdy nezabudnete. Stredná škola vám dala možnosť stretnúť sa s mnohými ľuďmi, no bolo už len na vašom uvážení, ktorých si k sebe pustíte a od ktorých si budete udržiavať dištanc. Spoznali ste veľa dobrých učiteľov, ktorí sa pre niekoho mohli stať aj vzorom, alebo minimálne ste sa od nich mohli  veľa naučiť. Samozrejme vedenie školy vás sprevádzalo po vašej ceste stredoškolského života od začiatku až doteraz. Bez nich by tu nikto z nás nebol. Keď sme prišli na túto školu, prirodzene sme mali veľký rešpekt. Vy ste už boli druháci, aj keď len o rok starší, no viac zvyknutí na toto prostredie. Postupom času sme si k sebe viacerí našli cestu, a začali sme sa spoznávať. S niektorými viac, s niektorými menej, no zatiaľ je táto škola malá, a preto sme mali k sebe relatívne blízko. Veď sme sa každý deň stretávali na chodbe, a ešte sme si aj videli navzájom do tried. No hovorí sa, že dve najťažšie veci v živote sú pozdraviť sa prvý krát, a rozlúčiť sa naposledy. A preto sme radi, že máme aj my možnosť sa s vami rozlúčiť. Každý z vás je niečím výnimočný. Každý z vás je rovnako dôležitý. Nikto nie je o nič viac než ten druhý, a preto sme sa rozhodli rozlúčiť sa so všetkými rovnako. Na tejto škole ste každý jeden po sebe niečo zanechali. A to je to najdôležitejšie, že aj vďaka vám sa tu cítime príjemnejšie. Prajeme vám,  aby ste dosiahli v živote všetky svoje ciele. Aby ste na sebe pracovali čo najviac, nech sa vaše sny stanú skutočnosťou. A aby ste s úctou a pokorou prekonávali všetky prekážky, ktoré vám život prinesie. Samotný Konfucius povedal: „Šetrite si slzy pretože už je po všetkom, vždy sa usmievajte kvôli spomienkam, ktoré ste si uchovali“.