„Vo svete existuje zázračný prostriedok dorozumenia. Je to umenie. A aj literatúra.“

Alexandr Isajevič Solženicyn

Dňa 26.10, krátko pred jesennými prázdninami, sa na našej škole uskutočnila recitačná súťaž Ruské Slovo, kde si žiaci bilingválnej, ale i nebilingválnej sekcie mohli zmerať sily v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku.

Porota v zložení p. uč. Borisenkovej, Kubiňákovej a Ščurokovej hodnotila hlavne vhodnosť výberu textu podľa kategórie, vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu, hlasovú a rečovú techniku recitátora či kontakt a adresnosť s poslucháčmi. A dopadlo to takto:

V bilingválnej sekcii, v kategórii – poézia sa na 1. mieste umiestnila žiačka 3.ročníka Miroslava Jambrichová s básňou A. Puškina Ruslan a Ľudmila -1. spev. V tesnom závese za ňou sa na 2. mieste umiestnila Timea Kováčová, žiačka 1. ročníka, s básňou Kvarteto od I. Krylova. A krásne 3. miesto reprezentovala Sabina Fáberová z 3.B, takisto s básňou A.Puškina Ruslan a Ľudmila – 6. spev.

V bilingválnej sekcii, v kategórii – próza sa na 1. mieste umiestnila Ninka Matulová (3.B), ktorá nám predniesla rozprávku M. Lermontova – Ašik a Kerib. 2. miesto patrilo Ninke Jozefíkovej (1.B) a jej prednesu rozprávky – Snehulienka, no a 3. miesto si odniesla Miška Hakulinová (2.B) a jej prednes ľudovej rozprávky. Bilingválna sekcia zahŕňala ešte jednu krásnu kategóriu, a to spev, kde sa na 1.mieste umiestnila žiačka 3.B Margarétka Giertlová, ktorá nám pri krásnom klavírnom podklade zaspievala úryvok z rozprávky Mrázik – Kukučka.

V nebilingválnej sekcii sme takisto mali 2 kategórie. V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnila Berenika Petríková (2.A) s krásnou básňou S. Jesenina – Starkine rozprávky. V tejto kategórii si 3. miesto domov odniesla žiačka 2.ročníka Ariana Hradecká, ktorá taktiež predniesla Jeseninove Starkine rozprávky.

Kategóriu próza nám reprezentoval žiak 2. ročníka David Dobrocký, ktorý si za prednes rozprávky odniesol krásne 1.miesto.

Porota udelila ešte jedno špeciálne miesto, a to Cenu poroty, ktorú získal Dominik Kocúr z 3.A, ktorý súťažil v nebilingválnej sekcii.

Všetkým študentom srdečne ďakujeme za hojnú účasť. Tešíme sa veľkej obľube ruského jazyka nie len u bilingválnych žiakov, ale aj tých, ktorí sa s ruštinou nikdy predtým nestretli a študujú ju ako 2. cudzí jazyk. Víťazom srdečne blahoželáme.  Aby sme nezabudli, tí najlepší nás budú reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 9.12.2021 na našej škole. Držíme všetkým palce a vidíme sa o rok!