Žiaci našej školy sa zúčastnili semináru o skúmaní ľudského genómu. S pomocou moderných systémov sa na chvíľu mohli stať vedcami, ktorí študujú gény a ich mutácie. Žiaci sa okrem základných pojmov genetiky oboznámili aj s medzinárodnou nomenklatúrou, výzorom jednotlivých chromozómov, alebo dopadom konkrétnych druhov mutácií na ľudský organizmus. Veríme, že v nich ich akcie podobného druhu, organizované našou školou, podnietia záujem o prírodné vedy. 

Autor: Mgr. Vladislav Pavlús