Úvodom by sme sa veľmi radi najsrdečnejšie poďakovali všetkým, ktorí v minulom roku podporili naše združenie. Spolu ste venovali 4 395 eur. Všetky tieto prostriedky sme použili v súlade s hlavným zámerom nášho združenia a to na materiálnu podporu vzdelávania na našom gymnáziu.

Zároveň sa blížia dátumy zasielania 2% a preto Vás opätovne žiadame, prispejte na dobrú vec. Všetky prostriedky, ktoré obdržíme použijeme na zlepšenie vybavenia výchovno – vzdelávacieho procesu.

Vyúčtovanie OZ 2021.pdf

Ďakujeme, že na nás myslíte!