Dňa 12.12.2022 sa konalo na našom gymnáziu školské kolo súťaže Ruské slovo s krásnou témou  Мир природы / Svet prírody /.  Jedná sa o súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách: poézia, próza, spev. Hodnotila sa primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky, pochopenie a úroveň umeleckej interpretácie  a kvalita jazykovej úrovne.

Výsledky súťaže:

Bilingválna sekcia

Prednes prózy:  1. miesto Nina Jozefíková  2.B

  1. miesto Tamara Oľhová 1.B
  2. miesto Magdaléna Kačaliaková 1.B

Prednes poézie: 1. miesto Margaréta Slamková 1.B

  1. miesto Šimon Mazan 2.B                   

Spev: 1. miesto Trieda 3.B.

 

Nebilingválna sekcia

Prednes prózy: 1. miesto Ariana Hradecká 3.C                     

Prednes poézie: 1. miesto Dávid Dobrocký 3. C

  1.  miesto Alexandra Beňová 1.B
  2.  miesto Daniela Marková 3. A

 

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, výhercom srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole súťaže Ruské slovo v januári 2023.