Školské kolo súťaže Ruské slovo

   V mikulášskom čase sa konalo na našom gymnáziu dištančnou formou školské kolo súťaže Ruské slovo zameranej na prednes poézie, prózy a spev v ruskom jazyku. V tomto roku je vybratá téma – družná rodina. Už len samotný názov témy vyčarí úsmev na tvári. Porota v zložení: pani učiteľka Alla Borisenková, Blanka Čiamporová a Dana Kubiňáková , bola milo prekvapená výkonmi a nasadením vo video nahrávkach , s ktorým prednášali súťažiaci. Recitovali aj naši prváci, ktorí sa učia ruský jazyk len tri mesiace a nenechali nikoho na pochybách, že majú talent. A druháci? Teší nás ich veľký pokrok v interpretačnom umení. Porota mala ťažkú úlohu. A výkony ohodnotila nasledovne:

Ruská bilingválna sekcia

kategória poézia     

1. miesto: Miroslava Jambrichová 2.B , Uliana Rogacheva 1.B

2. miesto: Nina Matulová 2.B, Janka Melichová 1.B, Ivana Dorotovičová 2.B

3. miesto: Terézia Pagáčová 2.B, Daniela Hricová 1.B, Jazmína Šarközi 1.B

 

Nebilingválna sekcia ( ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk)

kategória poézia    

1. miesto: Dávid Dobrocký 1.C.

2. miesto: Dávid Vinclav 2.A

3. miesto: Berenika Petríková 1.A

SRDEČNE VÁM BLAHOŽELÁME , MILÍ ŠTUDENTI!