Slávnostná inaugurácia rektora UMB

Dňa 25.9.2018 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia staronového rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hliadlovského, PhD.. Medzi pozvanými hosťami boli aj náš pán riaditeľ RNDr. Tibor Maťaš a generálny manažér školy Ing. Roman Murgaš.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je veľmi dôležitým partnerom nášho gymnázia a v osobe pána rektora máme ústretového partnera, ktorý je vždy pripravený pomôcť rozvoju nášho gymnázia. Aj touto cestou by sme doc. Ing. Vladimírovi Hliadlovskému, PhD. radi zaželali veľa elánu a chuti ďalej rozvíjať dobré meno UMB u nás aj v zahraničí. 

V rámci inagurácie bol slávnostne otvorený aj nový akademický rok 2018/2019 a zároveň predstavená špeciálna eurobankovka s nulovou hodnotou. Univerzita Mateja Bela ako jedna z prvých inštitúcii na Slovensku vydaním tejto eurobankovky rozbieha prezentáciu výnimočných osobností našej i európskej histórie a všetkým záujemcom približuje osobnosť Mateja Bela, veľkú ozdobu Uhorska, polyhistora a učenca, ktorého názov nesie práve univerzita sídliaca v našom meste. Na bankovke je zobrazená socha Mateja Bela,  slávnostne odhalená pri príležitosti 25. výročia úspešného pôsobenia  Univerzity Mateja Bela, tiež ukážka jeho najvýznamnejšieho diela na pozadí s budovou, v ktorej sídlila prvá fakulta v našom meste – Pedagogická fakulta. V súčasnosti v týchto priestoroch pôsobí Ekonomická fakulta UMB a budova je od apríla 2018 národnou kultúrnou pamiatkou. Bankovka je vytlačená na originálnom bankovom papieri so všetkými ochrannými prvkami, akými sú sériové číslo, mikrotlač, vodoznak, hologram.