Dnes 24.5.2019 sme definitívne ukončili prijímacie konanie na školský rok 2019/2020. Veľmi nás teší, že takmer všetci prijatí žiaci sa prišli aj zapísať a už sa tešíme na stretnutie s nimi druhého septembra. Na obidvoch našich študijných odboroch máme zapísaných po 32 žiakov, ktorí k nám prichádzajú s vynikajúcimi študijnými výsledkami zo základných škôl.

Tento rok sme dosiahli 120 zaregistrovaných prihlášok na štúdium na našej škole a týmto číslom sme sa stali súkromnou strednou školou s najvyšším počtom záujemcov o štúdium v našom kraji. 

Veľmi nás Váš záujem teší a už teraz pracujeme na ďalších novinkách v našej ponuke, aby sme ešte viacej skvalitnili nami ponúkané štúdium.