V roku 2023 nadviazala naša škola spoluprácu s jednou z najlepších stredných škôl v Cambridge (UK). Abbey College Cambridge patrí medzi najlepšie školy vo Veľkej Británii. Je súčasťou DLD Group of Colledge a ponúka súkromné vzdelávanie pre domácich i zahraničných študentov vo veku 13 – 20 rokov….viac info v článku uverejnenom v prestížnom britskom magazíne: https://suffolkcambs.muddystilettos.co.uk/kids/school-reviews/abbey-college-cambridge/ Naši študenti sa na chvíľu stanú jej súčasťou – zúčastníme sa nielen na medzinárodnej konferencii organizovanej Abbey Colledge, ale pozrieme si aj, ako to funguje priamo v škole… a to nie je všetko, …ďašie plány a spolupráca nás ešte len čakajú.
❤