Stretnutie na Veľvyslanectve Ruskej federácie

Pri príležitosti Starého Nového roka sme sa zúčastnili na Veľvyslanectve Ruskej federácie priateľského stretnutia, počas ktorého boli odovzdané ceny slovenským finalistom XVI. Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku pre žiakov zahraničných škôl, ktorú v dňoch 3. – 7. decembra 2018 zorganizoval Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina pod patronátom Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry s podporou Ministerstva školstva Ruskej federácie a Rossotrudničestva. 

Naša spolupráca s Veľvyslanectvom Ruskej federácie sa postupne rozvíja čo nás veľmi teší.