Dňa 19.10.2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili na audiovizuálnej prednáške SVET MÉDIÍ 1 s pánom Petrom Konečným.

Žiaci mohli netradičným spôsobom nazrieť do sveta médií a spoznať ich z úplne inej stránky. Dozvedeli sa to najdôležitejšie z dejín kinematografie, tiež boli žiakom predstavení režiséri a ich diela, ktoré zmenili audiovizuálny svet. Na záver mohli vidieť svet inteligentnej reklamy, ktorú v našich televíziách nemajú mladí ľudia šancu vidieť.Cieľom bolo posilniť u žiakov kritické myslenie, ktoré je v dnešnej dobe veľmi potrebné.

Prednáška bola dynamická a pútavá. So strany pedagógov by sme zaradili toto predstavenie medzi najkvalitnejšie projekty pre žiakov, aj vďaka vysokej profesionalite prevedenia filmového kritika Petra Konečného, ktorý ukázal žiakom svet médií netradičným spôsobom. Ďalšie pokračovanie si určite nenecháme ujsť.