Každý začiatok školského roka je na našom gymnáziu spojený s dvomi udalosťami. Tou prvou je slávnostné otvorenie šk.r. a pre prákov je to Team building camp. Každoročne naši prváci prežijú dva dni v rezorte Gothal v Liptovskej osade. Táto akcia má v prvom rade za cieľ, aby sa z neznámych ľudí, ktorí sa stretli v jednej triede utvoril čo najskôr super kolektív, ktorý spolu úspešne zvládne všetky radosti, ale aj prípadné starosti počas štúdia na našom gymnáziu .

Tomuto zámeru napomáha jednak neformálna atmosféra v krásnom prostredí dovolenkového rezortu ako aj rôzne aktivity, ktoré sú rozdelené na dve hlavné časti. Prvou časťou sú aktivity zamerané na posilnenie kolektívu a spoznávanie sa pod dohľadom odborníčky z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.

Druhá časť je už menej formálna. Žiaci sa mali možnosť navzájom spoznávať vo vodnom svete, prípadne pri hraní bowlingu, alebo biliardu.

Na druhý deň všetci odchádzali plní nových zážitkov a nových priateľstiev domov. Takto sa v termínoch od 6.9. do 9.9. vystriedali všetky tri triedy prvákov so svojimi triednymi učiteľmi za účasti sociálnej pedagogičky a pána riaditeľa.

Pevne veríme, že vzhľadom na situáciu je táto akcia jednou z prvých, ale určite nie posledných akcií v tomto školskom roku. My ich máme pre žiakov pripravených veľa, už len aby sme ich mohli zrealizovať.