Každý začiatok školského roka je na našom gymnáziu spojený s dvomi udalosťami. Tou prvou je slávnostné otvorenie šk.r. a pre prvákov je to Team building camp. Každoročne naši prváci prežijú dva dni v rezorte Gothal v Liptovskej osade. Táto akcia má v prvom rade za cieľ, aby sa z neznámych ľudí, ktorí sa stretli v jednej triede utvoril čo najskôr super kolektív, ktorý spolu úspešne zvládne všetky radosti, ale aj prípadné starosti počas štúdia na našom gymnáziu .

Tomuto zámeru napomáha jednak neformálna atmosféra v krásnom prostredí dovolenkového rezortu ako aj rôzne aktivity, ktoré sú rozdelené na dve hlavné časti. Prvou časťou sú aktivity zamerané na posilnenie kolektívu a spoznávanie sa pod dohľadom odborníčky z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.

Druhá časť je už menej formálna. Žiaci sa mali možnosť navzájom spoznávať vo vodnom svete, prípadne pri hraní bowlingu, alebo biliardu.