Začiatok školského roka v našom gymnáziu sa snažíme pripraviť  čo možno najpríjemnejší pre našich žiakov, lebo len v dobrej atmosfére vie človek podať svoj optimálny výkon. „Zažili ste začiatok školského roka na novej škole, kde ste nikoho nepoznali a informácie sa na Vás valili zo všetkých strán?“ Takýto pocit v našej škole určite naši žiaci nezažijú. Nasledujúci deň po slávnostnom otvorení školského roka t.j. 4.9.2018, žiaci spolu s triednymi učiteľmi a vedením školy odídu na dvojdňový  Team building camp v peknom horskom prostredí . Za tieto dva dni sa navzájom spoznajú nie len spolužiaci medzi sebou, ale aj triedny učiteľ so svojimi žiakmi,  žiaci spoznajú školu,  jej zámery a možnosti počas svojho 4-ročného štúdia. Je dôležité, aby sme všetci išli za spoločným cieľom a tým najdôležitejším je určite vzdelaný, vyzretý absolvent strednej školy pripravený na úspešný ďalší život v našej spoločnosti, bez ohľadu či sa vyberie cestou ďalšieho štúdia, alebo práce v oblasti virtuálnej grafiky. Pevne veríme, že po návrate budú všetci pripravení a odhodlaní na tomto cieli „makať“ naplno od prvej vyučovacej hodiny.