V stredu 8.11.2023 sa na našej škole v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil Deň vedy. Okrem chemických a fyzikálnych pokusov si niektorí žiaci pripravili pre svojich spolužiakov aj vedomostné hry, alebo súťaže. Na žiakov od rána čakali mikroskopy, počítače, mapy, ale hlavne plno zábavy pri bádaní a zisťovaní nových informácii. Žiaci postupne prešli niekoľko stánkov: biologicko-chemický, geografický, matematicko-fyzikálny a informatický. Cieľom tejto akcie bolo popularizovať prírodovedné predmety, geografiu, matematiku a informatiku.  Chceme v mladých ľuďoch budovať vzťah k vedeckej práci, logike a moderným technológiami, ktoré sú v spoločnosti kľúčové.