Knižnica M. Kováča usporiadala interaktívnu prednášku o Európskej únii, ktorá sa stala jedinečnou príležitosťou na vzdelávanie a zapojenie našich žiakov do dôležitých európskych tém.

Na tomto podujatí nebol priestor len na pasívne počúvanie, ale žiaci mali možnosť aktívne diskutovať so svojím prednášajúcim o rôznych aspektoch európskej integrácie, politiky a hodnôt. Táto interakcia nielenže umožnila žiakom lepšie pochopiť zložité témy, ale tiež ich povzbudila k vyjadrovaniu vlastných názorov a otázkam.

Na záver prednášky si pripravili pre žiakov kvíz zábavnou formou o Európskej únii, kde sme mohli overiť svoje znalosti a upevniť to, čo sme sa naučili. Žiaci sa zapájali s veľkým nadšením a súťaživým duchom, a niektorí z nich dokonca odniesli domov zaujímavé ceny ako odmenu za ich účasť a snahu.

Cieľom tejto aktivity bolo nielen zvýšiť povedomie o dôležitosti Európskej únie, ale aj podnietiť našich žiakov k aktívnej účasti vo verejnom živote. Veríme, že týmto spôsobom sme dokázali, že politika a európske záležitosti sú dôležité a že každý hlas má vplyv. Sme hrdí, že sme mohli podporiť angažovanosť našej mladej generácie a povzbudiť ich, aby išli voliť a ovplyvňovali budúcnosť Európy.