Žiaci 4.A sa tento rok zúčastnili osobného školenia s Vladimírom Valovičom. Školenie prebiehalo počas piatich novembrových dní a jeho témou boli vizuálne efekty.

Vladimír Valovič pracoval 12 rokov v oblasti vizuálnych efektov ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Pôsobil nielen v Česku, ale rovnako aj v Londýne a vo Vancouveri. Podieľal sa na viacerých svetových projektoch, spomenieme napríklad filmy od Marvel, DC, Harry Potter, Star Wars a Piráti z Karibiku. Takisto založil online akadémiu Compozitive Academy, ktorá je zameraná na výučbu prvotriednych kompozičných techník.

Počas prvého dňa kurzu sa žiaci viac spoznali s pánom Valovičom a jeho cestou k vizuálnym efektom. Našim žiakom boli priblížené začiatky jeho kariéry a priebeh, ako sa zo samouka vypracoval až ku profesionálnym štúdiám. Dokázal, že pilnou a poctivou prácou vieme dosiahnuť aj naše najväčšie ciele a týmto motivoval našu mladú generáciu.

Počas týchto dní mali žiaci možnosť pracovať v programe Nuke, ktorý používa nielen pán Valovič, ale aj väčšina kompozičných štúdií. Žiakom bolo predvedené, ako by vyzerala práca v týchto štúdiách.

Záujmom našej školy je, aby boli naši žiaci oboznámení s vedomosťami z praxe, ktoré im vieme a chceme poskytnúť. Taktiež sa snažíme, aby si naši žiaci vyskúšali prácu v rôznych programoch, ktoré môžu neskôr využiť vo svojom zamestnaní.