V nasledujúcej tabuľke sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko – anglické. Kód, pod ktorým figurujete dostanete 20.mája do e-mailu uvedenom na prihláške, aj s pokynmi, ako ďalej postupovať pri zápise žiaka na naše gymnázium.

Prijatí uchádzači p.č. 1- 23

Všetkým želáme veľa šťastia!

Kliknite sem pre stiahnutie PDF