V nasledujúcej tabuľke sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J – gymnázium zameranie virtuálna grafika.

Zápis na odbor 7902 J 00 – gymnázium so zameraním na virtuálnu grafiku prebehne v dňoch  10.05.2021 v čase 13:00-16:00 a dňa 11.05.2021 v čase 8:00-14:00. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné odovzdať osobne v deň zápisu, alebo doručiť elektronicky na emailovú adresu školy gympel@sukromnygympel.sk

V prípade, že uchádzač nenastúpi na štúdium na našej škole, je potrebné čo najskôr elektronicky na adresu gympel@sukromnygympel.sk doručiť Potvrdenie o nenastúpení na štúdium.

Prijatým uchádzačom gratulujeme !

Kliknite sem pre stiahnutie PDF