Naši žiaci sa zapojili do prestížnej súťaže Zenit ( „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„), ktorá je zameraná na programovanie, grafiku, elektroniku a strojárstvo. Cieľom súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní, grafike a strojárstve.

V školskom kole kategória A programovanie vyhral a postupuje do krajského kola žiak: Adam Turčan.

V školskom kole kategória B programovanie vyhral a postupuje do krajského kola žiak: Reinhold Alexander Brozman.

V školskom kole kategória Grafik vyhrala a postupuje do krajského kola žiačka: Alexandra Štorková.

Výhercom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na vás opäť o rok.