Získali sme 4. miesto na Slovensku v projekte Digitálna škola

Naše gymnázium sa zapojilo do projektu Digitálna škola, ktorý v rámci platformy digitálna inteligencia spustila ČSOB. Celý projekt má za cieľ zvýšiť digitálnu gramotnosť žiakov. Projekt je predovšetkým zameraný na bezpečnosť pri narábaní s údajmi v PC a mobile.

Samotný projekt bol rozdelený na dve fázy. V prvej si žiaci naštudovali študijne materiály, ktoré sa týkali danej problematiky. Druhá fáza bol online test, ktorý mal za cieľ zistiť získané vedomosti. Naším najúspešnejším žiakom, ktorý sa zapojil do projektu bol Viktor Bejtic z 1.B triedy.

Nás veľmi teší, že sa naše gymnázium umiestnilo na 4. mieste v rámci celej SR a na prvom mieste medzi strednými školami v Banskobystrickom kraji.

Aj výsledky tejto súťaže potvrdzujú, že ideme správnym smerom.