VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 7902 J 74 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM SLOVENSKO – ANGLICKÉ

Podľa priloženej tabuľky sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko-anglické. Zápis na odbor 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko-anglické prebehne v dňoch 12.05.2021 v čase 11:00-16:00 a dňa 13.05.2021 v čase 8:00-14:00. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné odovzdať osobne v deň […]

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 7902 J 74 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM SLOVENSKO – RUSKÉ

Podľa priloženej tabuľky sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko-ruské. Zápis na odbor 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko-ruské prebehne v dňoch 12.05.2021 v čase 11:00-16:00 a dňa 13.05.2021 v čase 8:00-14:00. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné odovzdať […]

Test Matematika

Ahojte. Pýtate sa aké ťažké budú prijímačky na naše gymnázium v študíjnom odbore 7902J gymnázium – virtuálna grafika? Ponúkame vám ukážku testu na prijímaciu skúšku z matematiky. Vypočítaj polovicu zo súčtu jednej polovice a jednej štvrtiny. Odpoveď: ……………… Pri meraní hĺbky jazera namerali jedenkrát 20 […]