Test Matematika

Ahojte. Pýtate sa aké ťažké budú prijímačky na naše gymnázium v študíjnom odbore 7902J gymnázium – virtuálna grafika? Ponúkame vám ukážku testu na prijímaciu skúšku z matematiky. Vypočítaj polovicu zo súčtu jednej polovice a jednej štvrtiny. Odpoveď: ……………… Pri meraní hĺbky jazera namerali jedenkrát 20 […]

TEST SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Ahojte. Dnes Vám ponúkame vzor testu na prijímaciu skúšku zo Slovenského jazyka a literatúry v študíjnom odbore 7902J gymnázium – virtuálna grafika. Ukážka 1                                   Boris Filan – Dve a dve Tak ma cháp, alebo tráp                        […]

Prijímacie konanie bilingválne štúdium 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy bilingválneho štúdia. Jedna trieda bilingválneho štúdia slovensko – ruská sekcia, druhá trieda bilingválneho štúdia slovensko – anglická sekcia. Prijímacie konanie do oboch tried sa bude konať formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka. V rámci bilingválneho štúdia vo vyšších ročníkoch […]

Virtuálny deň otvorených dverí

V tejto zložitej dobe, by sme Vám radi sprostredkovali informácie o štúdiu na našom gymnáziu aspoň online formou. Dňa 1.2.2021 od 16tej do 18tej sme pripravili pre uchádzačov o štúdium virtuálny deň otvorených dverí, na ktorom sa môžu záujemcovia dotazovať  na všetky otázky, ktoré ich zaujímajú ohľadom […]

Oznámenie o počte voľných miest

Na základe výsledkov prijímacieho konania 1. kola, riaditeľ Súkromného gymnázia Banskobystrického oznamuje informáciu o počte voľných miest pre šk.r. 2020/2021: 7902J – gymnázium zameranie virtuálna grafika –  1 miesto, 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské – 3 miesta, 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické – 2 […]